Kon­takt

Har du et spørgs­mål, så kon­takt os!

Du kan møde op og tale med os til træ­nin­gen og du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på mail, klik på iko­net her­un­der.

Besty­rel­sen

Julian Evert formand og instruktør i Aarhus Karateklub

Juli­an Evert

For­mand
Kim Jensen næstformand og instruktør i Aarhus Karateklub

Kim Jen­sen

Næst­for­mand
Steven Brantlov kasserer i Aarhus Karateklubs bestyrelse

Ste­ven Brant­lov

Kas­se­rer
Sarah Johanne Gade Clausen cheftræner i Aarhus Karateklub

Sarah Johan­ne Gade Clau­sen

Che­fin­struk­tør og menigt med­lem
Allan Kuntz medlem af bestyrelsen i Aarhus Karateklub

Allan Kuntz

Menigt med­lem
Thomas Carstensen suppleant i Aarhus Karateklubs bestyrelse

Tho­mas Car­sten­sen

Sup­ple­ant